-
RSS

Recente posts

uitvoering WMO naar gemeente
Prijsvraag Bike & Motion 2014 Jaarbeurs Utrecht
Fietsers en verkeer
Letselvragen 10 daagse, vraag 10: Wat is een loonvordering?
Vragen 10 daagse, vraag 9: Wat is kwijting?

Categorie├źn

dieren
Excuses
fietsers / voetgangers
Goede doel van de maand
Hondenbeet
Inloop Spreekuur
Opstal
Schade verhalen algemeen
schade werkgever
Schadevergoeding en scheiding
Schadevergoeding na overlijden
Smartengeld
Wist u dat ...
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

uitvoering WMO naar gemeente

Wanneer u door letsel aangewezen bent op voorzieningen, was daarvoor de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning. 

Mensen met een beperking konden via deze wet een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld een rolstoel, huishoudelijke hulp of een traplift etc. 

Per januari 2015 wordt de WMO uitgevoerd door de gemeente. Per gemeente kan er een verschil op gaan treden. 

Welke invloed heeft de wijziging van het stelsel op uw situatie? 

Wilt u meer weten? Mail dan, ik zal de onderwerpen in de blogs bespreken als dit nodig/zinvol is!

Prijsvraag Bike & Motion 2014 Jaarbeurs Utrecht

Naar aanleiding van mijn deelname aan de beursbike & motion konden vrijkaarten worden gewonnen. 

De vraag:

Wie zijn in het verkeer beschermd?

Het antwoord:

Fietsers en voetgangers zijn beschermd in het verkeer. Zij worden beschermd door art. 185 WvW. Door deze wet worden zwakke verkeersdeelnemers beschermd en ligt bijna altijd de aansprakelijkheid voor een ongeval bij de gemotoriseerde verkeersdeelnemer. 

De vrijkaarten zijn gewonnen door:
N. de Vaal
R. van Deelen 
G. Geurtsen 

Fietsers en verkeer

Steeds meer raken fietsers betrokken bij ongevallen. 

Tijdens een tourtocht te dicht op elkaar gefietst, waardoor de voorste fietser ten val komt. Dit is wel een heldere zaak. De fietser die achterop is gereden is aansprakelijk. Zijn AVP (aansprakelijkheids verzekering) zal de schade wel vergoeden. 

De e-bike die toch harder fietste dan verwacht. Hierdoor komen veel ongevallen voor. Voetgangers en automobilisten die denken dat ze er nog langs kunnen. Zij gaan uit van de snelheid van een fietser, wat zal het zijn, tussen de 10 en 15 km per uur.

Letselvragen 10 daagse, vraag 10: Wat is een loonvordering?

Wat is een loonvordering? 

Wanneer u werkgever bent kan er sprake zijn van een loonvordering. 

Uw werknemer wordt arbeidsongeschikt door toedoen van een derde. Uw werknemer kan zijn werkzaamheden niet verrichten, maar u moet wel het salaris doorbetalen. U lijdt schade doordat u loon moet doorbetalen, waar geen arbeid tegen over staat.

U heeft "hetzelfde" vorderingsrecht als uw werknemer. 

Wanneer u het salaris niet zou doorbetalen, zou er loonschade zijn bij de werknemer. De werknemer zou dan het niet doorbetaalde salaris op de aansprakelijke partij kunnen verhalen.

Vragen 10 daagse, vraag 9: Wat is kwijting?

Wat is kwijting? 

Wanneer het slachtoffer is hersteld, of er is sprake van een eindsituatie, kan de letselschade zaak worden geregeld. 

Dit kan door middel van een definitieve regeling of een open regeling. 

Bij een open regeling kunt u op de zaak terug komen. De verzekeraar zal dan een (iets) lager eindbedrag vergoeden, omdat zij risico blijven lopen. U kunt op de zaak terug komen namelijk. Wel moet dan worden opgelet dat de zaak niet verjaard. Dit kan door stuiting. Stuiting is een formele brief, waarin de verjaring wordt gestuit.

Vragen 10 daagse, vraag 8: Wat is een expertise?

Vraag 8: Wat is een expertise? 

Het gaat bij letselschade dan meestal om een medische expertise. 

Op een moment (eindsituatie) zal in kaart worden gebracht welk letsel door het ongeval is veroorzaakt en welk letsel blijvend is of welk letsel misschien al voor het ongeval aanwezig was.  

Er wordt in overleg een onafhankelijke arts ingeschakeld, die dit vast gaat stellen. 

Vaak gaat het om een orthopeed of neuroloog, maar soms ook een psycholoog. 

Vast gesteld wordt welk letsel door het ongeval is veroorzaakt.

Vragen 10 daagse, vraag 7: Wat is een second opinion?

Wat is een second opinion? 

Wanneer uw letselschade zaak op een punt is van eindregeling zal uw belangenbehartiger u uitleg geven. 

Uw belangenbehartiger stelt een voorstel ter eindregeling op. Dit zal met u worden besproken. 

Hij legt u uit welke schade componenten mee zijn gewogen in de regeling. Over welke termijn deze kosten mee zijn geteld. Waarom op een bepaalde wijze is gerekend en hoe daar uiteindelijk een eindbedrag uit komt, dat als voorstel ter regeling kan worden neergelegd bij de tegenpartij.

Vragen 10-daagse, vraag 6: Wat wordt vergoed na overlijden?

Wat wordt vergoed na overlijden? 

Wanneer er sprake van een aansprakelijke derde is, zijn er meerdere schade componenten die voor vergoeding in aanmerking komen. 

1. De kosten voor begrafenis of crematie.

2. Het wegvallen van het inkomen van de overledene kan schade zijn. Dit wordt middels een berekening vast gesteld. Het gaat om schade van bepaalde nabestaanden die door de overledene werden onderhouden. 

3. Shockschade, kan aan de orde zijn. Wanneer naasten getuige zijn van het overlijden en worden geconfronteerd met zeer heftige beelden.

vragen 10 daagse, vraag 5: Wat is verjaring?

Wat is verjaring 

Wanneer u letsel heeft door toedoen van een derde, kan uw recht op schadevergoeding verjaren. 

De WAM (motorrijtuigen) verjaart na 3 jaar. Dit is de periode waarbinnen u de verzekeraar van het motorvoertuig rechtstreeks kunt aanspreken. 

De wettelijke termijn van verjaring is 5 jaar. U kunt binnen een periode van 5 jaar een beroep doen op uw recht op schadevergoeding bij de aansprakelijke partij op grond van de wet. 

Wanneer er onderhandelingen gaande zijn en de verzekeraar niet met nadruk heeft aangegeven dat zij de onderhandelingen afbreken (middels een art.

Vragen 10 daagse, vraag 4: Wat als ik gewond raak tijdens het sporten?

Wat als ik gewond raak tijdens het sporten? 

Er is soms wel en soms niet aansprakelijkheid. 

Bij het sporten begeef je je in een situatie met een verhoogd risico. Sport en spel risico. Er is door sporten een kans op ongevalletjes met letsel tot gevolg. De normale sport risico's zoals een bal tegen je hoofd tijdens het voetbal, vallen van de balk bij het turnen of een hockey stick tegen je hand, horen er min of meer bij. Daarvoor is in principe geen aansprakelijkheid. 

Anders is het, wanneer het gaat om verwijtbaar handelen, dat niet bij het normaal te verwachten spel hoort.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint