-
Wat is loonschade? 

Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, dient u op grond van de wet zijn of haar loon door te betalen. 

Is voor de arbeidsongeschiktheid een derde aansprakelijk, dan kunt u regres plegen op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Wat komt voor vergoeding in aanmerking?
- het netto doorbetaald loon;
- het netto doorbetaald vakantiegeld;
- kosten voor het inschakelen van een arbo-arts;
- redelijke kosten voor reïntegratie;

De loonvordering wordt vaak vergeten. Toch kan deze vordering al snel behoorlijk oplopen. Het is de moeite waard om vergeten loonvorderingen op te sporen. 

Een quick scan kan uitwijzen welke vergeten vordering u nog tegoed kunt hebben van verzekeraars. In deze tijd van bezuiniging, besparing en vooral efficiënt werken is het ondenkbaar, deze post niet uit te diepen. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen! 


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint