-

Wat zijn de kosten voor juridische bijstand? 

Op grond van art. 6:96 BW komen de redelijke kosten voor het vaststellen van aansprakelijkheid en schade voor rekening van de aansprakelijke partij. 

De schadepost buitengerechtelijke kosten vormt een onderdeel van uw schade en kan daarom verhaald worden. 

U ontvangt de nota en een kopie gaat naar de verzekeraar, met het verzoek deze te vergoeden. Bij erkenning van aansprakelijkheid is het gebruikelijk dat de verzekeraar de kosten dan rechtstreeks aan de belangenbehartiger vergoed. U hoeft de nota niet voor te schieten.  

Is de verzekeraar niet bereid om (alle) kosten te vergoeden, bijvoorbeeld bij eigen schuld of er is nog geen aansprakelijkheid erkend, dan zullen wij tijdig overleggen en bepalen we samen hoe we dit kunnen oplossen.  

 

 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint